Gratis kenteken check rdw

RDW apk

RDW APK voor om de veiligheid op de openbare wegen te waarborgen

De verplichte Algemene Periodieke Keuring (APK) voor motorvoertuigen werd ingevoerd om ervoor te zorgen dat er minder onveilige en milieubelastende auto’s op de weg zouden rijden. De regel geldt voor alle landen in Europa, het systeem werd dus niet alleen in Nederland ingevoerd. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) registreert de APK zodra een auto door een keurmeester wordt afgemeld. De RDW voert daarnaast ook zelf APK keuringen uit. Een RDW APK vindt bij voorbeeld plaats bij herkeuring na schorsing of bij de invoer van een auto uit het buitenland.

Hoe vaak moet mijn auto worden gekeurd?

Nieuwe auto’s hoeven de eerste jaren niet te worden gekeurd. Een auto die op benzine rijdt hoeft de eerste vier jaar niet voor keuring te worden aangeboden. Met vier jaar moet de auto worden gekeurd, vervolgens met zes jaar en daarna jaarlijks. Rijd je op diesel of LPG dan moet de auto voor het eerst na drie jaar worden gekeurd. Vervolgens moet je je auto jaarlijks laten keuren. Deze regels verschillen omdat een auto die op diesel of LPG rijdt eerder milieuschade kan gaan veroorzaken.

De keuring van oldtimers

De RDW APK geldt niet of in mindere mate voor oldtimers. Als je auto 30 jaar of ouder is dan wordt deze om de twee jaar. Heb je een echte oldtimer, dat wil zeggen een auto van vóór 1960, dan ben je vrijgesteld van de APK keuring. Deze auto’s worden verondersteld niet voor dagelijks gebruik te worden ingezet. Met dergelijke oldtimers worden doorgaans alleen demonstratieritten gereden. Ook kun je van een auto die zo oud is niet verwachten dat hij voldoet aan de hedendaagse eisen als het gaat om het milieu en uitstoot van schadelijke stoffen.

Wat doet de RDW als mijn auto wordt afgekeurd?

Als je je auto aanbiedt voor de keuring en er wordt een gebrek geconstateerd dan kan het zijn dat dit meteen bij de keuring kan worden verholpen. Als dat gebeurt is er niets aan de hand en wordt je auto goedgekeurd. Maar als er een gebrek wordt geconstateerd dat niet meteen kan worden verholpen dan volgt afkeuring en mag je met de auto niet meer rijden totdat het gebrek is verholpen. Het kenteken wordt dan door de RDW geschorst met een zogenaamde WOK-melding. WOK staat voor “Wacht Op Keuring”. Pas wanneer de auto is gerepareerd en opnieuw gekeurd door middel vaneen RDW APK mag je er weer mee rijden.

Voertuiggegevens online inzien?

Vul hieronder het kenteken in van het voertuig en achterhaal alle belangrijke gegevens van het voertuig

Mag ik dan wel naar een RDW APK keurstation rijden zonder geldige APK?

Wanneer je auto bij de APK wordt afgekeurd mag je er niet meer mee rijden. Hierop geldt één uitzondering. Als de auto is hersteld en je denkt dat deze nu wel door de keuring zal komen dan kun je bij de RDW een afspraak maken voor een herkeuring om de WOK-melding te laten opheffen. Je mag op de dag van de keuring met je auto naar het keurstation rijden. Je moet als je naar het keurstation gaat de afspraakbevestiging voor de RDW APK bij je hebben, want als je door de politie staande gehouden zou worden moet je kunnen aantonen dat je op weg bent naar het keurstation. De route die je aflegt moet rechtstreeks zijn en het tijdstip waarop je op de weg bent moet logisch zijn in combinatie met het moment van de keuringsafspraak. Nadat je auto is gekeurd en in orde bevonden wordt de WOK-melding opgeheven en mag je weer rijden tot het moment van de volgende keuring.

Kan ik mijn reguliere APK ook door de RDW laten doen?

De meeste mensen laten de APK van hun auto doen door de plaatselijke garage. Dit kan als daar een monteur werkzaam is die bevoegd is om auto’s voor de APK te keuren. Maar als dit niet het geval is dan kun je de APK ook direct bij een keurstation van de RDW laten doen. Je kunt voor een RDW APK een afspraak maken via de website van de RDW. Hiervoor hoef je dus niet te bellen, je kunt het zonder problemen online regelen. Ook als je onverhoopt verhinderd bent kun je de afspraak online afzeggen of wijzigen. Je moet er alleen wel voor zorgen dat de auto op tijd gekeurd wordt. Dit mag vanaf twee maanden voordat de keuringsdatum afloopt. Stel je auto moet vóór 1 april gekeurd zijn, dan mag je de keuring vanaf 1 februari laten doen. Het voordeel is dat de oorspronkelijke datum blijft staan, dus je wint dan twee maanden tijd. Maar als je auto op 2 april nog niet is gekeurd mag je er niet meer mee rijden. In feite moet dan het kenteken worden geschorst en moet je de auto stallen op een plaats waar hij niet zichtbaar is vanaf de openbare weg.

De RDW APK keuring van geïmporteerde auto’s

Wanneer je een auto uit het buitenland importeert vindt ook een RDW APK plaats. De RDW beoordeelt dan meteen of de auto voldoet aan de Nederlandse eisen en of je er in Nederland mee mag rijden. Als dit het geval is dan wordt voor de auto een Nederlands kenteken afgegeven. Vanaf dat moment ben je ook wegenbelasting verschuldigd en moet de auto minimaal WA-verzekerd zijn. Vanaf het moment van toelating op de Nederlandse wegen gelden de regels voor het periodiek keuren zoals deze ook voor alle andere Nederlandse auto’s van kracht zijn.

De APK vergroot de veiligheid op de weg

Door de invoering van de verplichte APK is de veiligheid op de weg vergroot. De kans dat een auto op de weg komt terwijl hij in een zeer slechte staat verkeert is daarmee een stuk kleiner geworden dan voor de invoering van deze keuring. De RDW voert ook steekproefsgewijs controles uit op auto’s die zijn goedgekeurd door een keurmeester. Als dan blijkt dat de auto alsnog afgekeurd zou moeten worden riskeert de keurmeester het verlies van zijn bevoegdheid. Daarom zal een keurmeester een autobezitter niet snel “matsen” met het goedkeuren van een auto die eigenlijk niet aan de eisen voldoet.

Deel deze pagina op social media:

Gerelateerde artikelen