Gratis kenteken check rdw

APK check

APK check informatie. Achterhaal de vervaldatum via de kentekencheck

Om de verkeersveiligheid te bevorderen en de milieuschade door autoverkeer zo laag mogelijk te houden, moeten auto’s volgens een gemeenschappelijke Europese richtlijn eens in de zoveel tijd gekeurd worden. In Nederland heet dit de apk check, de algemene periodieke keuring. Tijdens deze keuring wordt door een onafhankelijke keurmeester gecontroleerd of de auto voldoet aan de eisen met betrekking tot de verkeersveiligheid en milieumaatregelen, bijvoorbeeld de samenstelling van de uitlaatgassen. Een auto die apk-plichtig is op basis van de leeftijd mag zonder geldende keuring niet de openbare weg op, behalve dan naar het keuringsstation.

Wanneer moet een auto een apk check ondergaan?

De apk-plicht hangt samen met de leeftijd van de auto en de brandstof waarop deze rijdt. Dit artikel gaat over lichte voertuigen, dat wil zeggen tot en met een ledig gewicht van 3.500 kilogram. Voor zwaardere auto’s gelden andere eisen, net als voor bijzondere voertuigen: taxi’s, bussen, ambulances en auto’s voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze moeten elk jaar een apk ondergaan, behalve ‘gewone’ zware voertuigen die van voor 1960 dateren.

Voor lichte voertuigen van voor 1 januari 1960 geldt eveneens geen apk-plicht. Auto’s die van later datum zijn, maar wel meer dan dertig jaar oud, moeten elke twee jaar gekeurd worden. Is de auto niet ouder dan dertig jaar, maar wel van voor 1 januari 2005, dan moet deze elk jaar gekeurd worden. Voor auto’s van na 1 januari 2005 wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën. De eerste betreft auto’s met een benzine-, alcohol- of elektromotor. De andere categorie betreft, zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer het omschrijft, ‘diesel, gas of anders (eventueel in combinatie met elektrisch)’.

Auto’s die in de categorie benzine, alcohol of elektrisch vallen, moeten na vier jaar voor het eerst gekeurd worden, daarna twee keer elke twee jaar en daarna (dus wanneer de auto acht jaar oud is) ieder jaar. De overige moeten na drie jaar een apk ondergaan, en daarna elk jaar. Laat je dus bijvoorbeeld je benzine auto aanpassen met een gasinstallatie, dan kan dat gevolgen hebben voor de apk-plicht. Op de website van de RDW staat een handige tabel waarin de apk-plicht overzichtelijk wordt aangegeven. Maar je kunt ook heel eenvoudig de kentekencheck doen. Vul het kenteken in en bij de sectie ‘Onderhoud’ vind je de vervaldatum van de apk.

APK check vervaldatum achterhalen?

Vul hieronder het kenteken in van het voertuig en achterhaal alle belangrijke gegevens zoals de vervaldatum van de APK.

Waar kun je een apk check laten uitvoeren?

De apk check moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke keurmeester die door de RDW erkend is. Je herkent een apk check bedrijf met erkenning door de RDW aan het erkenningsschild, waarop eveneens aangegeven staat of ze voor lichte of zware voertuigen erkend zijn. De RDW stelt geen verplichtingen aan de kosten voor een apk; keuringsbedrijven zijn dus vrij om hun eigen tarieven te bepalen. Voordelige aanbieders zijn ongeveer drie keer goedkoper dan de duurste. Dat moet voor de kwaliteit van de keuring niet uitmaken, aangezien de RDW zelf controleert of de keuringen goed worden uitgevoerd.

Het komt wel voor dat goedkope aanbieders met hun lage prijzen autobezitters aantrekken om vervolgens onderhoud of reparatie uit te kunnen voeren aan je auto. Er zijn ook keuringsstations die zelf geen reparaties uitvoeren; daarbij loop je dit risico dus niet. Aan de andere kant kan het tijd en geld schelen om de apk check te laten combineren met een onderhoudsbeurt. De auto staat immers toch al in de garage. Het apk-bedrijf kan aparte toeslagen rekenen voor bijvoorbeeld een roetmeting wanneer die verplicht is, of voor de viergastest. Na de apk moet de keurmeester de gekeurde auto afmelden bij de RDW, ongeacht of de auto goed- of afgekeurd is. Ook voor dit afmelden kunnen kosten worden gerekend.

Het keuringsrapport

Als je auto gekeurd is, ontvang je een keuringsrapport. Hierop staat of de auto goedgekeurd is, goedgekeurd is na reparatie, of afgekeurd. Naast reparaties die vereist zijn om de auto nu goed te keuren, kan de keurmeester ook nog adviespunten aangeven. Dit zijn zaken waarop de auto nu nog niet wordt afgekeurd, maar die in de toekomst wel problemen kunnen gaan opleveren. Verder wordt onder andere de kilometerstand erop genoteerd, die van belang kan zijn om bij verkoop van de auto te bewijzen dat er niet met de teller gesjoemeld is.

Ook wordt er aangegeven of de RDW een steekproef heeft uitgevoerd op de keuring, waarmee zij controleren of keuringen correct uitgevoerd worden. En uiteraard staat er op het rapport tot welke datum de keuring geldig is. Je bent in Nederland sinds juli 2008 niet meer verplicht het keuringsrapport bij je te hebben in de auto, maar in het buitenland kan er nog wel naar gevraagd worden. Wanneer je het rapport van je auto kwijt bent, kun je om een vervangend exemplaar vragen bij het bedrijf dat de keuring heeft uitgevoerd of bij de RDW.

In beroep tegen de keuring

Wanneer je je auto hebt laten keuren en je bent het niet eens met het resultaat, dan kun je een herkeuring aanvragen bij de RDW. Je moet dat wel direct doen als het gaat om een afkeuring. De auto moet blijven staan waar hij is, en er mogen geen reparaties aan worden uitgevoerd. Wil je in beroep gaan tegen de goedkeuring van een auto, dan heb je daarvoor een jaar de tijd. In die periode mag je dan geen onderdelen laten repareren of vervangen. In beide gevallen heb je het keuringsrapport nodig. De kosten van de herkeuring krijg je terug als blijkt dat de auto inderdaad onterecht goed- of afgekeurd is.

Wat als de keuring niet meer geldig is?

Zoals gezegd in het begin van dit artikel mag je niet meer de openbare weg op als je apk verlopen is, behalve dan om naar een keuringsbedrijf toe te rijden. Je kunt een fikse bekeuring krijgen voor rijden met een verlopen apk, zowel van de politie bij controle als van de RDW zelf. Je kunt je auto twee maanden voor de vervaldatum van de apk check ter keuring aanbieden. De oude vervaldatum wordt dan verlengd. Laat je je auto eerder keuren dan twee maanden voor de vervaldatum, dan wordt de dag waarop de auto gekeurd is de nieuwe apk-datum. Het is dus belangrijk om je auto op het juiste moment te laten keuren. Gelukkig kan je de vervaldatum makkelijk controleren met de kenteken check via deze website.

Deel deze pagina op social media:

Gerelateerde artikelen