Gratis kenteken check rdw

rdw

RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer)

RDW staat voor Rijksdienst voor het Wegverkeer. Het is een zelfstandig bestuursorgaan dat voor de Nederlandse overheid de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen verzorgt. Met de Basisregistratie Voertuigen (BRV) houdt de RDW de levensloop van voertuigen bij en beheert daarnaast de wettelijke documenten zoals, de kenteken papieren. Daarnaast beheren ze de uitgegeven rijbewijzen voor automobilisten en vrachtwagen chauffeurs en bromfietsers.

Missie van de RDW

De overheid heeft de RDW belast met een aantal taken en verantwoordelijkheden. Zo bepaalt de RDW aan de hand van het uitvoeren van zorgvuldige tests of een voertuig wel geschikt is voor de Nederlandse en de Europese markt. Aandachtspunten zijn onder meer veiligheid en betrouwbaarheid. Hiervoor heeft de RDW een keuringscentrum en een testbaan in Lelystad tot haar beschikking. Naast complete voertuigen voert de RDW tevens nauwkeurig controles uit op onderdelen van voertuigen die vanuit het buitenland Nederland binnen komen.

Gratis RDW kenteken check

Vul hieronder het kenteken in van het voertuig waarvoor je de gegevens wilt opzoeken

Toezicht op technische staat voertuigen

Een andere verantwoordelijke taak is het algehele toezicht op de technische staat van voertuigen die op de Nederlandse markt aanwezig zijn. Dit doen ze met een jaarlijkse controle op de voertuigen, Algemene Periodieke Keuring (APK). Elk voertuig, ouder dan 3 jaar, dat bij de RDW staat geregistreerd is verplicht om jaarlijks een keuring te ondergaan. Met deze keuring wordt de auto gecontroleerd op de technische staat. Zo worden onder meer de banden gecheckt en de motor. Hierdoor word de kwaliteit van de voertuigen op de Nederlandse snelwegen gewaarborgd.

Toezicht op APK erkende bedrijven

Een derde taak is controle uitvoeren op de erkende bedrijven. Dit zijn vaak garages die onder meer een APK keuring mogen uitvoeren. Elke monteur die een keuring uitvoert is verplicht op de hoogte te zijn van de laatste regels en wordt periodiek op zijn kennis getest. De garages zelf zijn verantwoordelijk voor een correcte uitvoering en naleving van de strenge regels die door de Rijksdienst voor het Wegverkeer zijn opgesteld. Hierdoor hebben consumenten en bedrijven een groot vertrouwen in RDW erkende bedrijven.

Registratie en informatieverstrekking

Een vierde taak van de Rijksdienst voor het Wegverkeer is registratie en informatieverstrekking van voertuigen die op de Nederlandse markt aanwezig zijn. Elk voertuig dat je op de weg ziet staat geregistreerd. Je kan middels de zogeheten ‘kenteken check‘ alle informatie van een voertuig achterhalen. Dat is handig voor garagehouders die een voertuig ter reparatie krijgen, maar het is minstens zo handig voor particulieren die een auto op het oog hebben en graag willen weten wat de auto allemaal heeft meegemaakt en hoeveel eigenaren de auto heeft gehad.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De RDW is niet alleen een registratiekantoor waar slechts regels worden opgesteld en nageleefd. Naast het toezicht op de voertuigen op de Nederlandse wegen houdt de RDW zich bezig met het duurzamer maken van onze leefomgeving. Zo ondersteunen ze het projecten waarbij zonneauto’s worden gepromoot. In het buitenland is de RDW een belangrijke partner en adviseur op het gebied van verkeersveiligheid. Nederland is namelijk een van de drukste plekken in Europa op het gebeid van verkeer en transport, en heeft door de strenge regelgeving en uitvoering hoog aanzien in het buitenland.

Contact met de RDW

Heeft u een vraag en wilt u contact opnemen met de RDW dan verwijzen wij u graag  door naar de contactgegevens pagina op www.rdw.nl.

Deel deze pagina op social media:

Gerelateerde artikelen