Gratis kenteken check rdw

In de meeste Europese landen zie je overal en nergens tegenwoordig elektrische steps op de weg en zijn ze breed geaccepteerd. In Nederland mag je met de meeste varianten niet de openbare weg betreden. Toch duiken er steeds meer illegale elektrische steps op de weg op. Wat is de reden dat er zoveel onduidelijkheid heerst rondom de elektrische step? In Nederlandse winkels vind je tegenwoordig vaak zowel legale als illegale elektrische steps die te koop zijn. De verkopers vinden het moeilijk om uit te leggen waarom een e-step in Nederland niet officieel op straat gebruikt mag worden, ondanks dat je deze overal op vakantie in Europa zonder problemen kan gebruiken.

De meeste e-steps zijn illegaal

Ondanks dat de meeste elektrische steps binnen Nederland niet toegestaan zijn, is er sprake van een gedoogbeleid binnen de meeste gemeenten. Op het moment dat je betrokken raakt bij een ongeval dan komen er pas problemen boven water. Het geval is dan namelijk dat je met een illegaal gemotoriseerd voertuig op de openbare weg rijdt en niet beschikt over een verzekering. Binnen Europa is een e-step wel toegestaan, maar op nationaal niveau mag iedere lidstaat zijn eigen beleid vormen. Binnen Nederland wordt een e-step beoordeeld op basis van het beleid dat wordt aangehouden voor bijzondere bromfietsen. Hierbij wordt er gekeken naar de verkeersveiligheid en techniek. Uiteindelijk zal de minister van Infrastructuur en Waterstaat beslissen of deze nieuwe en bijzondere vorm van een bromfiets zal worden toegelaten op de openbare weg in Nederland.

Nederland wijkt af van het beleid van andere Europese landen

In principe zou Nederland makkelijk kunnen aansluiten bij de regels en eisen die inmiddels in Duitsland, Frankrijk en andere Europese landen zijn ontwikkeld. Helaas zijn er sinds het ongeluk met de Stint in 2018, die ook onder de categorie goedgekeurde bijzondere bromfietsen viel, veel vragen naar boven gekomen met betrekking tot de veiligheid van deze voertuigen. De toelatingseisen voor bijzondere bromfietsen zijn hierdoor aangescherpt en het ministerie is een stuk voorzichtiger geworden met nieuwe beslissingen. Sommige e-steps worden toegelaten via een andere procedure dan die van bijzondere bromfietsen. Om deze reden mogen sommige e-steps wel de openbare weg op. Er worden twee categorieën onderscheiden, de e-steps met trapondersteuning en diegene met een gashendel. Met trapondersteuning mag een elektrische step wel de weg op, aangezien deze onder de categorie fiets valt in plaats van de categorie bijzondere bromfietsen.

Het verschil tussen een e-step met trapondersteuning of een gashendel

Bij een elektrische step met trapondersteuning moet je nog steeds stepbewegingen maken. De voortstuwing wordt versterkt met een elektrische hulpmotor. Iedere vijf seconden moet je deze e-step een kick geven zodat deze versnelt. Dit soort e-step valt onder dezelfde verkeersregels als fietsers. Bij een e-step met een gashendel hoef je jezelf niet af te zetten als je in beweging wilt komen. De step accelereert door aan de gashendel te draaien en deze soort step moet een keuring ondergaan voordat ze de openbare weg op mogen. De reden dat het moeilijk is om deze goedgekeurd te krijgen in Nederland is doordat de eisen veel uitgebreider zijn hiervoor dan in andere Europese landen.

Gerelateerde artikelen